Marked og media

  • Målet er å markedsføre det Bardu er unik på. Natur og friluftsliv står her sentralt sammen med bygdas dugnadsånd og Forsvarets aktivitet i kommunen.
  • Vi ønsker å bidra til å markedsføre en folkefest utenom det vanlige i Bardu i lokal media, egen nettside og facebookside. Vi stiller gjerne opp og formidler informasjon om arrangementet.
  • Forskjellige tiltak blir gjennomført for å markedsføre arrangementet, følg med!

Tilbake