ArcticRace - Bardu

VELKOMMEN TIL BARDU OG 2. ETAPPE AV ARCTIC RACE OF NORWAY.

Etappen starter på Evenskjer i Skånland kl 13.50 fredag 14. august. Målgang Setermoen estimert til ca kl 17.42-18.07. Lokalt næringsliv, lag & foreninger og Bardu Kommune utgjør vertsskapet for Arctic Race of Norway i Bardu. Selve rittet arrangeres av Arctic Race of Norway og ASO. Mini Arctic Race er et sykkelritt for barn fra 3-12 år arrangert av SNN denne dagen.

Oversikt over teamene som er påmeldt til årets utgave av Arctic Race of Norway får du ved å klikke på på denne linken (klikk her)

Bardu Kommune har etablert et eget prosjekt, som på oppdrag fra ARN/ASO planlegger folkefesten i Bardu. Rittet kommer inn i Bardu ved Kistefossen på FV851. Ved Brannvoll svinger rittet inn på E6 nordover i retning Setermoen. Ved brua over E6 i Brannvollbakken har lag og foreninger i Salangsdalen lagt planer for å hylle rytternes passering.

Ved Setermoen går rittet gjennom rundkjøringen og fortsetter nordover langs E6. Ved NAV-kontoret tar rittet av på Molundveien og fortsetter inn på baksiden av kommunehuset. Rittet svinger så inn på Infanteriveien og fortsetter gjennom Setermoen Leir og ut på FV847 ved gamle Troms militære sykehus. Her setter rytterne fart den siste kilometeren inn mot Setermoen sentrum. Målstreken vil være på FV847 ved innkjøringen til Bardu Hotell.

I målområdet mellom ESSO, Rådhuset og Veksthuset vil markedsplassen Race Village være etablert. Dette er et "utstillings- og profileringssted" for ARN sine sponsorer, lokalt næringliv samt lokale lag & foreninger. Race Village vil være åpent fra kl 10.00 - 19.00 arrangementsdagen.
I sentrum av Setermoen vil det ellers være ulike tilbud for hele famlien, med kulturinnslag, aktiviteter, underholdning, mat og tilbud fra lokalt næringsliv fra morgen til kveld fredag 14. august 2015.

Informasjon om trafikk, parkeringsmuligheter for publikum, sperring av veier, sperrede parkeringsplasser, omkjøringsmuligheter samt informasjon om rutebuss, taxi, nødetat og legevakt finnes i nedlastbart kart. klikk på denne linken (klikk her).

Program for 14. august i Bardu er stadig under oppdatering, følg med på denne nettsiden for oppdatert informasjon frem mot 14. august.

Program

Informasjonskart

Trafikk og parkering

Kontaktinfo

Aktivitet langs løypa

Frivillige

Tove Haugseth, Telefon 957 24 516 er "Frivillig-general". Hun koordinerer den frivillige innsatsen.

Målet er å skape engasjement og entusiasme for Arctic Race of Norway i Bardu hos næringsliv, innbyggere, lag og foreninger.

Tove ønsker på vegne av lokal arrangør å engasjere, skape entusiasme til at alle bidra med aktiviteter, underholdning og matservering i Bardu under Arctic Race of Norway

Har du lyst å bidra med arbeid i gruppa for Frivilige? Ta kontakt med Tove.

PS: De første som melder seg til frvillig innsats får spesialdesignet t-shirt.

post@arcticracebardu.no
Les mer!

Marked og media

Lennarth Kvernmo, Telefon 900 36 666) er ansvarlig for marked, media og kommunikasjon. .

Målet er å få frem det unike ved Bardu. Bardu er kjent for fantastisk natur, dugnadsånd og aktiviten i Forsvaret.

Vi ønsker å engasjere lag & foreninger, næringsliv og innbyggere til å bidra til å skape folkefest i Bardu 14 august.

Har du lyst å bidra med arbeid i gruppa for marked, media og kommunikasjon? Ta kontakt
post@arcticracebardu.no

Les mer!

Logistikk og teknikk

Knut Eide, Telefon 970 48 076 er ansvarlig for teknisk og logistikk under Arctic Race of Norway Bardu.

Gruppa til Knut jobber med logistikk, parkering, trafikkdirigering i samarbeid med ARN, støtte til ARN, utstillere.

E6, RV851 og RV847 vil ha begrenset fremkommelighet fredag 14 august 2015. Setermoen vil være bilfri noen timer arrangementsdagen. Nærmere informasjon om detaljene vil bli publisert på denne nettsiden etterhvert.

Har du lyst til å bidra med arbeid i gruppa for logistikk og teknikk? Ta kontakt
post@arcticracebardu.no

Les mer!